Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov > Fotogaleria 2018

 

Detský korunovačný sprievod

Detský korunovačný sprievod
Po bitke pri Moháči (1526) Turci obsadili Uhorsko. Na územie dnešnej Bratislavy a sa od roku 1531 začala sťahovať šľachta z ohrozených území Uhorska a neskôr aj centrálne úrady z Budína. Novým korunovačným mestom sa stala Bratislava. Svoje sídlo tu mal arcibiskup a dve najdôležitejšie inštitúcie krajiny: Uhorská miestodržiteľská rada a uhorská dvorská komora. Od roku 1563 sa Bratislava stala korunovačným mestom.
 

 
 

DETSKÝ KORUNOVAČNÝ SPRIEVOD PRVÝKRÁT V ULICIACH BRATISLAVY


Dovoľujeme si pozvať 22. 6. 2018 o 16.30 do DETSKÉHO KORUNOVAČNÉHO SPRIEVODU, prvýkrát v uliciach Bratislavy. Múzeum mesta Bratislavy sa zapája do Bratislavských korunovačných dní 2018 prostredníctvom vyššie uvedeného programu. Zápis do sprievodu na Rudnayovom námestí o 15.15, Detský korunovačný sprievod začína 16.30 na Rudnayovom námestí.

 

Zámer projektu

Slávne obdobie dejín sa odohrávalo takmer 300 rokov v gotickom kostole – v Dóme sv. Martina a v uliciach slobodného kráľovského mesta Prešporok. Bratislava zažila atmosféru lesku korunovácií hláv pomazaných. Vyzdvihovanie uvedenej histórie sa v súčasnosti prezentuje rôznym spôsobom, ale doteraz nevtiahla do centra diania cielene deti. Práve oni sa stanú v budúcnosti tými, ktorí budú zachovávať kultúrno-historické dedičstvo.

 

Dôležitým momentom sprievodu je účasť dospelých ako poroty, ceremoniálov a pod.

-          Do sprievodu sa zapojí napr. MUDr. Iveta Plšeková, zástupkyňa primátora hl. mesta SR Bratislavy,  hlavný ceremoniál Ing. arch. Peter Styk, samotné autorky projektu PhDr. Beáta Husová a PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD. To sú len niektorí vymenovaní, ktorí sa stanú priamo účastníkmi sprievodu v dobových kostýmoch. Dávajú tak najavo, že sa nezabudli hrať a úsilie detí si vážia.

Sprievod finančne a organizačne podporujú:

-          Hlavné mesto SR Bratislava – Mgr. Ema Tesarčíková,  vedúca oddelenia kultúry, školstva, športu a mládež,  PhDr. Žofia Halmová a  Jakub Bednárik oddelenie kultúry, školstva a mládeže

Sprievod organizačne podporujú:

-          rodičia detí v Detskom ateliéri Múzeum má budúcnosť

-          Súkromná základná umelecká škola,  Balkánska 87, Rusovce – zastrešuje riaditeľka školy Mgr. Gajdošechová

-          Súkromná základná umelecká škola, Železničná ul. č. 14, Bratislava

-          Základná škola Matky Alexie – zastrešuje Mgr. Adriana Šišková, riaditeľka školy

-          Elijana – kostýmové štúdio.

 

Detský korunovačný sprievod 2018 so súťažou

Súčasťou sprievodu sú zastávky na dôležitých miestach dotýkajúcich sa histórie Bratislavy a samotných korunovácií. Autorky projektu vždy v krátkosti na každej dôležitej zastávke oboznámia účastníkov aj náhodné publikum o význame daného miesta v dejinách Bratislavy a korunovácií spôsobom vhodným pre detského návštevníka. Zároveň Múzeum mesta Bratislavy vyhlasuje súťaž o „naj kostým účastníka“ ako súčasť sprievodu.

 

Zastávky

Dóm sv. Martina – Rudnayovo námestie, „Vydrická“ brána, Panská ulica, Ventúrska ulica, Michalská ulica, Michalská brána, Biela ulica, Františkánsky kostol, nádvorie Starej radnice. Na nádvorí sa uskutoční korunovácia s výkladom a po nej odovzdanie cien. 

 

Sprievod so súťažou a odbornou porotou v dobových kostýmoch a pravidlá súťaže:

 

-          Detskí účastníci sprievodu  si podľa vlastnej fantázie aj za pomoci dospelých vytvoria odevy z obdobia ich obľúbeného panovníka v rokoch 1563 – 1830

-          Odev si môžu vytvárať aj zo svojho civilného oblečenia

-          Zovňajšok si upravia, namaľujú sa, učešú

-          Nacvičia si poklony pred panovníkom

-          Vystrojení sa zapoja do korunovačného sprievodu

-          Zachovaná detská bezprostrednosť (ako keď sa deti hrajú na korunovácie. Nesmú stratiť zážitok z príprav).

-          Umelecká originalita odevu a vystihnutie výzoru.

-          Napodobnenie správania sa „šľachty“. 

 

Pravidlá hodnotenia

Porota vyberie  spomedzi účastníkov sprievodu v dvoch kategóriách – 8 chlapcov a 8 dievčat

vek 6 – 9 rokov; vek 10 – 13 rokov, spolu 16 detí. Porota hodnotí dve oblasti. 

 

I.                    VÝTVARNÁ STRÁNKA  KOSTÝMU

hodnotí sa výtvarnosť kostýmu, nápaditosť, uplatnenie fantázie.

II.                  CELKOVÝ DOJEM

hodnotí sa celkový dojem, správanie podľa etikety, pohybová stránka účastníka, ako sú súťažiaci upravení, pohybové a dramatické zručnosti detí.

 

 

 

 

Detský korunovačný sprievod 2018

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 24.5.2018 / 19.6.2018
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa