Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Výstavy > Archív výstav 2018

 

Gerulata v Ríme

Symbol muzea Antickej Gerulaty
„Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes. Od Traiána k Markovi Auréliovi“ je názov výstavy v Ríme v Múzeu Mercati di Traiano dei Fori Imperiali. Prezentuje sa tu zásluhou PhDr. Jaroslavi Schmidtovej aj Gerulata. Výstava je spoločným dielom Hlavného mesta SR Bratislavy (MÚOP, MMB, BKIS), Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí, podporovaná Zastupiteľským úradom v Ríme a Slovenským Inštitútom v Ríme.
 

 
 

Maďarsko v spolupráci s Nemeckom, Rakúskom a Slovenskom  predložili Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži nominačný projekt  ešte 1. februára 2018.

Týmto momentom sa začal jedenapolročný proces posudzovania, v závere ktorého by pamiatky rímskych hraníc na rieke Dunaj mohli získať status svetového dedičstva UNESCO.

Rozhodnutie sa očakáva v lete 2019. V rámci hodnotiaceho procesu bude posudzovaná nielen jedinečnosť pamiatok Dunajského Limesu, ale aj zabezpečenie ich ochrany a stav zachovania. Nominačná dokumentácia v rozsahu 2300 strán zahŕňa 98 pamiatok (zložených z celkovo 164 komponentov) situovaných pozdĺž 1500 km dlhého severného úseku hraníc Rímskej ríše na rieke Dunaj – od bavorského Bad Göggingu až po Kölked na maďarsko-chorvátskej hranici. Do  tohto nominačného projektu patria aj dve slovenské lokality. Gerulata v Bratislave Rusovciach má č. 32, Kelemantia pri Iži má č. 46.

V tejto súvislosti sa predstavilo Slovensko v dobe rímskej na výstave „Hranice Rímskej ríše – Dunajský limes. Od Traiána k Markovi Auréliovi“ v Ríme v Múzeu Mercati di Traiano dei Fori Imperiali.

 Výstava je spoločným dielom Hlavného mesta SR Bratislavy, Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, Múzea mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska,  Ministerstva zahraničných vecí a Európskych záležitostí (Zastupiteľský Úrad Rím, Slovenský Inštitút  Rím).

Koordinátorom výstavy je PhDr. Margaréta Musilová, autormi odborných textov sú pracovníci Múzea mesta Bratislavy, Archeologického ústavu SAV Nitra,  Archeologického múzea SNM, Podunajského múzea v Komárne a Pamiatkového úradu SR. Okrem lokalít nominovaných do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO – Gerulaty a Iže pri Komárne, sú tu prezentované  aj najstaršie rímske stavby

z 1. storočia pred Kristom nájdené na Bratislavskom hrade, vojenské stavby na Devíne a lokality juhozápadného Slovenska – Dúbravka, Stupava, Cífer – Pác, Veľký Kýr, Trenčín, Chotín.

Okrem panelov je súčasťou výstavy obrazový materiál. V prvej miestnosti sa prihovára cisár Marcus Aurélius a v poslednej miestnosti je obrazovka s krátkym filmom, predstavujúcim Slovensko v dobe rímskej.

Výstavu otvorila riaditeľka múzea Mercati Traiani pani Lucretia Ungaro a za slovenskú stranu veľvyslanec  Slovenskej republiky pán Ján Šoth. Prítomným sa prihovorila aj námestníčka primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iveta Plšeková. Výstava potrvá do 18. novembra 2018.

 

 

 
Kontakt: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 17.7.2018 / 17.7.2018
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa