Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > O múzeu > História múzea

 

História múzea

Múzeu mesta Bratislavy patrí primát najdlhšie nepretržite fungujúceho múzea na Slovensku.

 
 
 • Obdobie rakúsko-uhorskej monarchie (1868 – 1918) (23.3.2016)
  Prvé pokusy založiť v Bratislave (Prešporku) múzeum spadajú do 50. rokov 19. storočia. V roku 1856 vznikol Spolok lekárov a prírodovedcov a v nadväznosti naň Prírodovedné múzeum. Napriek hlasom, ktoré sa zasadzovali za vytvorenie historickej spoločnosti so zbierkami orientovanými najmä na prehistóriu, však vtedy k tomuto kroku ešte neprišlo. Myšlienkou založenia archeologického múzea sa podrobnejšie zaoberal najmä hlavný mestský lekár a zakladateľ mestskej reálky Gottfried Mayer (1800 – 1867).
 • Medzivojnové obdobie (23.3.2016)
  Významnou kapitolou v histórii múzea sa stalo medzivojnové obdobie (1918 – 1939). Na základe uznesenia mestskej rady v septembri 1923 vznikli Vedecké ústavy mesta Bratislavy, združujúce múzeum, archív a knižnicu. Ich vedúcim sa na dobu 22 rokov stal mestský archivár a historik Ovídius Faust (1896 – 1972). Začala sa kvalitatívne nová etapa vo vývoji múzea, charakterizovaná vyšším stupňom profesionalizácie, ale aj upevňovaním postavenia a významu tejto inštitúcie v kontexte kultúrneho života mesta.
 • Vývoj po roku 1945 (23.3.2016)
  V roku 1945 chod múzea poznačil nútený odchod viacerých pracovníkov, predovšetkým Ovídia Fausta a výtvarníka Jána Ladvenicu. V prvých povojnových rokoch akvizičná činnosť stagnovala. Bolo potrebné zvážiť nové odborné zameranie múzea vzhľadom na iné zbierkotvorné inštitúcie pôsobiace v meste. V duchu dobových požiadaviek sa prvoradou úlohou stala reinštalácia múzejných zbierok a vytvorenie nových expozícií, čo prebiehalo za veľmi poddimenzovaného personálneho obsadenia. V rokoch 1950 – 1951 v múzeu ako odborný pracovník pôsobil historik umenia Július Kálmán, ktorý sa sem opäť vrátil v roku 1965. Od roku 1951 vedenie múzea prevzal Alojz Mayer, ktorý tu pracoval v rokoch 1942 – 1958.
 • Múzeum po Novembri 1989 (23.3.2016)
  Spoločenské zmeny v Novembri 1989 otvorili pre múzeum nové perspektívy. Začiatkom 90. rokov sa na jeho pôde začalo s prípravou Automatizovaného múzejného informačného systému (AMIS), ktorý znamenal zásadný prelom v spôsobe evidencie múzejných zbierok na Slovensku. Pracovníci múzea sa aktívne podieľali na vypracovaní analytických podkladov pre jednotlivé odborné moduly. AMIS dlhodobejšie používali viaceré slovenské múzeá, jeho ďalší vývoj neskôr prevzalo Slovenské národné múzeum. V roku 2002 múzeum v elektronickej evidencii prešlo na systém BACH – Pro muzeum.
 
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Základné informácie o MMB > História múzea

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa