Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Hlavné mesto Bratislava a jeho obyvatelia v rokoch 1919 - 1920 / výstava

Zbierkový predmet MMB
Výstava sa venuje začleneniu Bratislavy k Československej republike a ustanoveniu úradného názvu hlavného mesta - Bratislava. V roku 2009 si pripomíname 90 rokov od týchto udalostí.
Miesto konania: Primaciálny palác
Autorka: Elena Kurincová
Trvanie: 25.apríl - 28. jún 2009
Hlavné mesto SR Bratislava
Múzeum mesta Bratislavy
Slovenský národný archív
Slovenský filmový ústav
 

 
 

Hlavné mesto Bratislava a jeho obyvatelia v rokoch 1919 - 1920

Cesta Bratislavy do pozície hlavného mesta  Slovenska nebola jednoduchá. Zavážila pre ňu súhra geopolitických, politických ale aj  veľa praktických dôvodov. Municipálne a župné mesto Pressburg, Pozsony si aj po rakúsko-uhorskom vyrovnaní udržalo  popri regionálnych politických funkciách a vďaka postupujúcej industrializácii výrazne ekonomické, dopravné a obchodné postavenie. Predstavovalo aj najväčšiu mestskú aglomeráciu na Slovensku, ktorá mala patriť  do novovzniknutého štátu. Pričlenenie Bratislavy 1. januára 1919 do Československej  republiky  bolo súčasťou záverečnej etapy vojenských operácií pri obsadzovaní Slovenska armádnymi legionárskymi zbormi. V roku 1919 sa stala Bratislava neformálnym administratívno-politickým, hospodárskym a postupne aj kultúrny centrom trojmiliónovej krajiny Slovenska.Táto skutočnosť podmienená vznikom česko-slovenského štátu  sa stala hybným činiteľom veľkých zmien mesta „na Dunaji“.  Nastali zmeny v sociálnej štruktúre jednotlivých národností, v etnickej príslušnosti časti obyvateľstva a imigračný priestor Bratislavy sa rozšíril na celé Slovensko. Ruka v ruke s tým nasledovala urbanistická prestavba mesta,  priemyselný boom, rozvoj školstva a  kultúry.

 

Chronológia najdôležitejších udalostí:

27.október 1918  Bratislava  - vznik Slovenskej národnej rady pre Prešporok a okolie

členovia: Samuel Zoch, Ferdiš, Juriga, Štefan Krčméry, Emanuel Lehocký a iní       

28.október  1918 Praha - proklamácia Národného výboru  o spoločnom štáte  Čechov a Slovákov

30.október  1918  Martin - Slovenská národná rada sa Deklaráciou slovenského národa prihlásila k novému štátu

31.október 1918 Bratislava - zhromaždenie obyvateľstva vznik Maďarsko-nemeckej  národnej   rady ( výboru) pre Prešporok  členovia: Zoltán Jankó, Pavol Wittich, Marcel Jankovics a iní

04.november 1918 vznik   „dočasnej slovenskej vlády“ so sídlom v Skalici

07.november 1918 Bratislava - Zoltán Jankó  menovaný hlavným županom a vládnym komisárom Bratislavskej župy a mesta Bratislavy

09. november  1918 – členovia Výkonného výboru  prešporskej ( maďarsko-nemeckej) národnej rady Max Fejér, Pavol Wittich, August Massar  odchádzajú  do Viedne na  rokovania o ponechaní Bratislavy  v  Maďarsku

13.november  1918 Belehradské prímerie – obrana mesta Bratislavy zverená  kapitánovi Viktorovi Heltayovi

14.november 1918  Bratislava – Max Fejér na rokovaní radikálnej strany žiada vytvorenie  autonómnej republiky   v Bratislave

14.novembra 1918  Praha - vyhlásenie československého štátu za republiku

06. december 1918  Budapešť - provizórna demarkačná čiara medzi Slovenskom a Maďarskom dohodnutá Milanom Hodžom, bez Bratislavy a Žitného ostrova

10.december 1918 - Vavro Šrobár   minister s plnou mocou pre  správu Slovenska

12.december 1918 -   príchod  Šrobárovho ministerstva do Žiliny

15.december 1918  Samuel Zoch  menovaný   bratislavským županom,  začiatok rokovaní  medzi Samuelom Zochom a Zoltánom Jankóom o pokojnom prevzatí mesta

24.december 1918  rozhodnutie  Najvyššej rady dohodových vojsk  o demarkačnej čiare

medzi Slovenskom a Maďarskom, Bratislava súčasť Československej republiky

31.december  1918 Bratislava - správu mesta  prevzal ľudový komisár Pavol  Wittich

30.december  1918 – 1. január 1919  Bratislava - obsadenie mesta  33. plukom talianskych légií   na rozkaz hlavného veliteľa  československých vojsk na Slovensku  Luigi .G. Piccioneho

04.január 1919  Bratislava - vyhlásenie Samuela  Zocha  o prevzatí moci   v Bratislavskej župe a meste Bratislava česko-slovenskou štátnou správou

18.január 1919   vyhlásenie Bratislavy  za hlavné mesto Slovenka

18.január  1919 Paríž -  otvorenie rokovania  mierovej konferencie

28.január 1919  Bratislava- zatvorenie maďarskej Alžbetínskej univerzity

03.február 1919 Bratislava - štrajk  železničiarov, zamestnancov pôšt a elektrárni

04.- 05.február 1919  presťahovanie Úradu ministra s plnou mocou pre správu Slovenska   do Bratislavy

12.február  1919  Bratislava -  protestné  zhromaždenie  obyvateľov  pred tržnicou

25.február 1919  - menová odluka Česko- Slovenska od monarchie

21.marec 1919 - vyhlásenie Maďarskej republiky rád

25.marec  1919 -  stanné právo na Slovensku

27.marec 1919 - Úradné noviny Župy prešporskej  č. 13 publikujú  rozhodnutie o ustálení používania mena Bratislava

04.máj 1919  Ivanka pri Bratislave -   tragická smrť ministra vojny generála M. R. Štefánika

10.máj 1919 Bratislava -  rozlúčka v s generálom  M. R. Štefánikom

12.jún 1919  Paríž - rozhodnutie na mierových rokovaniach  o hranici Slovenska s Maďarskom stredom Dunaja

24.júna 1919 Paríž -   rozhodnutie  Najvyššej vojenskej  rady spojencov  o prímerí  medzi československou armádou a  maďarskou červenou armádou

25.jún – 1. júl 1919  rokovania   v Redute o prímerí  medzi  generálom Eugéne Mittelhausserom a ľudovým komisárom  Peter Ágostonom

11.júl 1919   Bratislava - začiatok pôsobenia Československej štátnej univerzity (schválená zákonom NZ ČR 27. júna 1919)  

14.augusta 1919 - uznanie požiadavky predmostia  pravého brehu Dunaja a pripojenie Petržalky k Bratislave

 

 

 

 

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 13.3.2009 / 13.3.2009
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa