Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2017 > Ján Batka a Bratislava

 

Ján Batka (1845 - 1917) a Bratislava - výstava

Jan Batka , vystava
Koncom roka 2017 uplynie 100 rokov od úmrtia legendárnej osobnosti Bratislavy (Prešporka) dlhoročného mestského archivára Jána Nepomuka Batku. Múzeum mesta Bratislavy pripravilo k spomienkovému výročiu výstavu v priestore Múzea J. N. Hummela na Klobučníckej ulici.
Autorky výstavy Mgr. Zuzana Francová a Mgr.Sylvia Urdová, PhD .
Hlavný partner projektu: Fond na podporu umenia
Vernisáž výstavy 6. 6. 2017 o 17.00, Faustová sieň Stará radnica a Múzeum J. N. Hummela
 

 
 

Koncom roka 2017 uplynie 100 rokov od úmrtia legendárnej osobnosti Bratislavy (Prešporka) dlhoročného mestského archivára Jána Nepomuka Batku.

Po dobu takmer polstoročia svojho života Batka v našom meste predstavoval uznávanú autoritu na poli hudby a umenia a zohrával kľúčovú úlohu  pri organizovaní kultúrneho života. Múzeum mesta Bratislavy pripravilo k spomienkovému výročiu výstavu v priestore Múzea J. N. Hummela na Klobučnícskej ulici od 6. júna 2017, kedy sa slávnostne sprístupní.

Ján Batka vykonával mnoho práce z osobného zanietenia a záujmu a celkom nezištne. Po celý svoj život si zachoval vrúcny vzťah k rodnému mestu a jeho vzácnemu kultúrnemu dedičstvu. Ako nadšenému lokálpatriotovi a vnímavému človeku so zmyslom pre krásu mu nebol ľahostajný osud  pamiatok tohto mesta a významnou mierou sa zaslúžil o rozširovanie najmä umeleckých zbierok jeho múzea. Stopy neúnavnej činnosti tejto výnimočnej osobnosti, vykonávanej z lásky k ideálnym hodnotám a z túžby urobiť šťastným svojich blížnych, ostávajú trvalou súčasťou kultúrnej histórie Bratislavy.

Múzeum mesta Bratislavy si v priebehu roka 2017 Jána Batku pripomína viacerými aktivitami. 6. júna bude v priestoroch Múzea J. N. Hummela na Klobučníckej ulici sprístupnená dlhodobá výstava Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava, pripravená v autorskej koncepcii Mgr. Zuzany Francovej (MMB) a Mgr. Sylvie Urdovej, PhD  (SNM-Hudobné múzeum). Cieľom tejto výstavy je čo najkomplexnejšie prezentovať Batkovu osobnosť a priblížiť verejnosti jej prínos pre kultúrnu históriu nášho mesta. Z dvojjazyčných slovensko-anglických panelov s bohatým obrazovým materiálom sa návštevník dozvie o rodine Jána Batku, jeho štúdiu, ale najmä o dlhoročnej práci v službách mesta. Väčšia pozornosť je venovaná Batkovým aktivitám v oblasti hudby a jeho kontaktom s významnými osobnosťami hudobného sveta, osobitne s Franzom Lisztom (1811 – 1886) a tiež okolnostiam postavenia pomníka J. N. Hummela v Bratislave. Viaceré dokumenty či umelecké diela budú na tejto výstave reprodukované po prvý raz.

Súčasťou výstavy sú tiež vitríny s originálnymi exponátmi pochádzajúcimi z Batkovej pozostalosti. Okrem predmetov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy, z ktorých niektoré budú vystavené po prvýkrát, sa na výstave budú obmieňať vybrané vzácne hudobniny zapožičané z Mestskej knižnice v Bratislave. Viaceré z nich obsahujú venovania (dedikácie) skladateľov, resp. Batkove rukopisné poznámky.

Autorka výstavy: Zuzana Francová


Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

Ján Batka (1845 - 1917) a Bratislava - vernisáž výstavy

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 24.5.2017 / 12.9.2017
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa