Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Programy > Konferencie a semináre

 

Janko Jesenský a J. G. Tajovský - odborná konferencia

symbol Múzea dejín mesta v Starej radnici
Prinášame horúcu novinku. Dňa 17. 10. 2019 sa bude konať vo Faustovej sieni MMB - Múzea dejín mesta konferencia na tému Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský. Je spomienkou na oboch spisovateľov pri príležitosti ich 145. výročia narodenia. Konferencia ich predstaví tiež ako významné osobnosti politického, spoločenského a kultúrneho života v Bratislave.
 

 
 

Konferencia pri príležitosti 145. výročia narodenia Janka Jesenského a Jozefa Gregora Tajovského

Hoci dnešné Múzeum mesta Bratislavy vzniklo pred 151 rokmi ako spolkové múzeum so zameraním na dejiny mesta Bratislava a jeho širšieho okolia, pričom do svojich zbierok získavalo najmä historické, umelecké a umelecko-historické predmety, zväčša s význačnou estetickou hodnotou, v druhej polovici 20. storočia sa jeho záber rozšíril. Od počiatku 60. rokov – v zhode s vtedajšími smernicami – fond múzea obohatila novozaložená etnografická zbierka. Dovtedy pomerne jednoliaty zbierkový fond sa na základe kombinácie tematických a chronologicko-časových kritérií začal stratifikovať a múzeum sa viac priblížilo vtedy zo strany riadiacich orgánov presadzovanému vlastivednému charakteru. 

Ešte predtým – v roku 1958 – sa však súčasťou vtedajšieho Mestského múzea v Bratislave stalo Múzeum Janka Jesenského, založené desať rokov predtým ako súčasť Slovenského múzea v Bratislave. Začlenením tohto subjektu do svojej organizačnej štruktúry, najskôr ako samostatnej pobočky, neskôr ako jednej zo stálych expozícií, sa Múzeum mesta Bratislavy zaradilo medzi pamäťové inštitúcie so špecializovaným zbierkovým fondom, ktorého súčasťou sa stala unikátna pozostalosť Janka Jesenského a jeho manželky Anny. 

Neskôr sa súčasťou zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy stali i predmety z majetku Jesenského dobrého priateľa a súpútnika Jozefa Gregora Tajovského, čo sa stalo priamym podnetom na vznik novej samostatnej zbierky – Literárneho fondu, ktorá spolu s pozostalosťou Jesenských tvorí jedinečný súbor literárnych zbierok. Z tohto dôvodu si Múzeum mesta Bratislavy pri príležitosti 145. výročia narodenia Janka Jesenského a Jozefa Gregora Tajovského pripomína ich pamiatku usporiadaním vedeckej konferencie s cieľom zmapovať poznanie životov a literárnych tvorieb týchto výrazných osobností literárneho života prvej tretiny 20. storočia. Nech je toto vedecké podujatie inventúrou našich poznatkov o týchto dvoch spisovateľoch, ktorá ukáže smer ďalších výskumov. Nech je konferencia generálkou všetkých vedeckých a odborných podujatí, ktorých sa dočkáme v roku 2024 – v roku 150. výročia ich narodenia.

 

Janko Jesenský a J. G. Tajovský - odborná konferencia

 
Kontakt: PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.9.2019 / 30.9.2019
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Programy > Konferencie
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa