Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Múzeá

 

Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka

Symbol Múzeum farmácie
Lekáreň U červeného raka je expozíciou Múzea farmácie a je umiestnená v časti priestorov bývalej lekárne na prízemí barokového meštianskeho domu.
Michalská ulica 26, tel:+421 254 131 214


 

 
 

Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka

Otvorené: denne okrem pondelka

utorok - piatok     10:00 h – 17:00 h
sobota – nedeľa 11:00 h – 18:00 h


Vstupné:

  • plné vstupné: 5,00 €   
  • zľavnené vstupné (deti od 6 r. do 14 r., študenti, dôchodcovia):  3,00 €       
  • rodinné vstupné (2 dospelí a deti do veku 14 r.):  9,50 € 
  • školské skupiny (najmenej 10 osôb v skupine): 1,50 € na osobu  

ZĽAVY: 

  • Bratislavská mestská karta 20 % 
  • Bratislava Card 100 %

Vstupenka platí aj pre Múzeum zbraní - Michalská veža

 

Neplatiaci: 

ŤZP

ŤZP/S

Novinári

Pedagogický dozor (na 10 osôb jeden pedagogický dozor zdarma)

Bratislavský sprievodca


Múzeum farmácie - lekáreň U červeného raka

Expozícia Múzea farmácie je umiestnená v časti priestorov bývalej lekárne U červeného raka na prízemí barokového meštianskeho domu. Ten bol vstavaný do barbakanu Michalskej brány s priľahlou priekopou. V 18. stor. bolo priečelie domu klasicisticky upravené a doplnené kamenným rokokovým portálom. Na priečelí sa nachádzajú pôvodné vývesné štíty lekárne s kovovou akantovou ornamentikou a rakom z konca 19. stor. od bratislavskej kováčskej firmy Márton.

Pôvodná lekáreň U červeného raka sa spomína už v 16. stor. a nachádzala sa v piatich miestnostiach  od druhej polovice 18. stor. až do jej zrušenia a odovzdania pre múzejné účely v roku 1953.

Súčasná expozícia sprístupňuje históriu farmácie  v Bratislave v prvej z troch miestností. Vstupná miestnosť je vybavená  nábytkovým zariadením z pôvodnej lekárne U červeného raka. Empírová zostava z moreného duba je umiestnená po obvode troch stien doplnená je pracovnou tárou a stojanom na ručné  váhy. Vybavenie dopĺňajú fajansové, kameninové, drevené, porcelánové a sklenené nádoby na uchovávanie liečiv z obdobia od druhej polovice 18. stor. do polovice 20. stor. Atmosféru  miestnosti dotvárajú barokovo-klasicistické maľby s tematikou liečiteľstva s balustrádou a tromi figurálnymi kompozíciami na klenbe.

Farmaceutická zbierka s 8 500 predmetmi a 2 880 zväzkami starej farmaceutickej literatúry patrí k najpočetnejším v múzeu a je jedinečnou svojho druhu na Slovensku. Obsahuje pôvodné súčasti zariadenia lekární, najstaršie pochádzajú už zo 16. storočia. Barokový a klasicistický nábytok a väčšinu fajansových, kameninových, sklenených, drevených a cínových nádob na uchovávanie liečiv vyrobili na území Slovenska. Z remeselníckych dielní na našom území pochádzajú i najstaršie dispenzačné obaly, jednoduché pomôcky na výrobu liečivých prípravkov, laboratórne náčinie a kovové vývesné štíty. Až do počiatkov unifikácie lekární v druhej polovici 19. storočia, prispievali tak výrobcovia k osobitému, svojskému charakteru každej jednotlivej lekárne.

Zachovaná literatúra svedčí o odbornej úrovni lekárnikov, usilujúcich sa osvojovať najnovšie poznatky. Medzi literatúrou  zo 16. storočia sa nachádza i originálne vydanie Paracelsových spisov z roku 1574. Z polovice 18., storočia pochádza prvý celouhorský štvorjazyčný sadzobník liečiv, vydaný v roku 1745 tlačou v Bratislave pod názvom „ Taxa pharmaceutika posoniensis“ významný najstaršou slovenskou farmaceutickou terminológiou.

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.6.2006 / 27.5.2016
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Múzeá
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa