Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > O múzeu > Profil múzea

 

Profil múzea

Múzeum mesta Bratislavy - založené v roku 1868 - je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku a mešťanostu H. Justiho. V roku 1923 múzeum prešlo ako súčasť Vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu Magistrátu. Od roku 1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou s výnimkou rokov 1959 – 1960, kedy bolo zložkou Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy.
 

 
 
Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta  Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea prezentujú i jednotlivé expozície, mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov desať stálych tematických múzeí, ktoré sú situované  predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo  neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.

Múzeum mesta Bratislavy má v súčasnosti deväťdesiat dva zamestnancov - odborných, administratívnych, výkonných. Do uvedeného počtu patria aj osoby prvého kontaktu. Ich počet je pohyblivý a pôsobia v jedenástich tematických múzeách. Organizačne a odborne múzeum zabezpečuje sedem oddelení:odborné oddelenie, oddelenie dokumentácie, oddelenie reštaurátorov, oddelenie komunikácie, oddelenie ekonomické, oddelenie Hrad Devín, oddelenie prevádzky.V zbierkových fondoch múzea sa nachádza k decembru 2016  vyše 125 332 zbierkových predmetov.  

Vedenie múzea:

PhDr. Peter Hyross, riaditeľ. Vo vedení múzea pôsobí od júna 1997.
Mgr. Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa. Vo vedení múzea pôsobí od septembra 1997

Predmet činnosti múzea 

Názov organizácie: Múzeum mesta Bratislavy 
Zriaďovateľ: Hlavné mesto SR Bratislava Typ organizácie: príspevková           

Základný predmet činnosti: Zhromažďovanie, odborné spracovávanie, ošetrovanie, reštaurovanie a ochraňovanie muzeálnych zbierkových predmetov ako hmotných dokumentov dejín Bratislavy. 

Sprístupňovanie výsledkov zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a krátkodobých výstav.   Zabezpečovanie popularizácie zbierkového fondu a výsledkov práce múzea formou múzejnej pedagogiky, odborných prednášok, programov, organizovaním odborných seminárov a prostredníctvom publikačnej činnosti.  Múzeum výsledky svojej odbornej práce zverejňuje prostredníctvom vydavateľskej činnosti. Vydáva Zborník a iné periodické a neperiodické publikácie v printových a elektronických formách a médiách.  Zabezpečuje distribúciu, predaj a obchodnú činnosť s produktmi múzejnej činnosti doma i v zahraničí. Môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec predmetu svojej hlavnej činnosti v rozsahu a za podmienok stanovených osobitnými opatreniami zriaďovateľa.
 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 29.6.2006 / 2.3.2015
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa