Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2019 > Reštaurovanie dvoch maľovaných zástav - Bratislavský mestský lazaret / prezentácia 6. 6. 2019, 14.30 Faustova sieň

 

Reštaurovanie dvoch maľovaných zástav - Bratislavský mestský lazaret / prezentácia 6. 6. 2019, 14.30 Faustova sieň

symbol Múzea dejín mesta v Starej radnici
Súčasťou zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy je početná zbierka historických zástav bratislavskej proveniencie. V poslednom desaťročí múzeum venuje systematickú pozornosť odbornému ošetreniu artefaktov. Múzeum mesta Bratislavy pripravuje verejnú prezentáciu výsledkov reštaurátorského projektu, ktorá sa uskutoční 6. júna 2019 o 14.30 vo Faustovej sieni v suteréne Starej radnice.
 

 
 

Súčasťou zbierkového fondu Múzea mesta Bratislavy je pomerne početná zbierka historických zástav bratislavskej proveniencie, patriaca k najrozsiahlejším a kvalitatívne najpozoruhodnejším súborom svojho druhu na území Slovenska. V poslednom desaťročí múzeum venuje systematickú pozornosť odbornému ošetreniu, resp. reštaurovaniu týchto vzácnych artefaktov, ktoré vzhľadom na svoj veľmi zlý stav a rozsiahle poškodenie nemohli byť doteraz verejnosti prezentované.

Múzeum mesta Bratislavy pripravuje verejnú prezentáciu výsledkov tohto reštaurátorského projektu, ktorá sa uskutoční 6. júna 2019 o 14.30 vo Faustovej sieni v suteréne Starej radnice.

 

Vďaka finančnej podpore z verejných zdrojov, ktorú poskytol Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu, sa v rokoch 2018 – 2019 uskutočnilo komplexné zreštaurovanie dvoch obojstranne maľovaných zástav z bratislavského mestského lazaretu. Ide o unikátne pamiatky na túto významnú mestskú sociálnu ustanovizeň, existujúcu už začiatkom 18. storočia. V roku 1725 dalo pre ňu mesto postaviť veľkú budovu na Dunajskej ulici, ktorú v roku 1779 zväčšili na podnet Márie Terézie. Obe zástavy, tvoriace pendanty, boli pôvodne pravdepodobne umiestnené v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie patriacej k lazaretu. Celý objekt zbúrali v roku 1942.

Obe zástavy patria k najstarším akvizíciám múzea. Boli nadobudnuté darom medzi rokmi 1871 – 1880 a sú jedinými známymi zachovanými textilnými pamiatkami z uvedeného sakrálneho priestoru. Z typologického hľadiska ich môžeme zaradiť do skupiny zástav so zástrihom v tvare lastovičieho chvosta. Ich listy sú obdĺžnikové, orientované na šírku (výška 138 cm, šírka 175 cm) a sú zošité z dvoch kusov. Pokrývajú ich z umeleckého hľadiska kvalitné obojstranné maľby neznámeho školeného maliara z prvej polovice 19. storočia, realizované ešte v duchu doznievajúceho barokového slohu a s uplatnením prvkov rokokovej ornamentiky. Maľby sú aplikované priamo na textilnú podložku – žltohnedý hodvábny damašek. Zástavy s uplatnením tejto technológie sú viac ohrozené procesom degradácie a preto sa zachovali v menšom počte ako zástavy so všitými obrazmi maľovanými na plátne.

Na oboch zástavách sú obojstranne na žltom podklade namaľované rovnaké dominantné motívy korunovaných dvojhlavých orlov držiacich v pazúroch meč a žezlo. Na prsiach majú štíty v tvare ozdobných kartuší s rôznymi vyobrazeniami. Na jednej zástave je to na lícnej (averznej) strane archanjel Michal v brnení a s prilbou, ktorý v pravici drží meč a v ľavej ruke vážky a štít a na rubovej (reverznej) strane sv. Jozef s Ježiškom na rukách. Na druhej zástave sú v kartušiach mariánske motívy: Immaculata a pútnická Panna Mária s Ježiškom na rukách. Na ostatnej ploche zástav okolo kartuší sú namaľované drobné ornamenty.

Projekt reštaurovania oboch zástav bol veľmi náročný. Nachádzali sa celkovo vo veľmi zlom technickom stave. Boli pokrčené a silne znečistené prachom a rôznymi depozitmi.           

Textilné podložky malieb boli značne degradované, s veľkými úbytkami materiálu a množstvom perforácií. Farebné vrstvy (maľby) boli okrem silného znečistenia mechanicky poškodené a na viacerých miestach perforované. Bolo preto nevyhnutné komplexné reštaurovanie zástav, ktoré malo záchranný charakter. Zahŕňalo reštaurovanie textilných podložiek aj všetkých malieb. Práce sa realizovali externou formou a vykonávali ich členky Komory reštaurátorov Slovenska: Mgr. art Nora Hebertová  (maľba) a Zlatica Schreierová (textilná časť). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reštaurovanie dvoch maľovaných zástav - Bratislavský mestský lazaret / prezentácia 6. 6. 2019

 

Reštaurovanie dvoch maľovaných zástav - Bratislavský mestský lazaret

 

Reštaurovanie dvoch maľovaných zástav - Bratislavský mestský lazaret, stav pred reštaurovaním

 
Kontakt: Mgr. Zuzana Francová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.6.2019 / 4.6.2019
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty > Projekty 2019
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa