Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2017 > Rímsky kastel Gerulata, č.344/0 - 2017

 

Rímsky kastel Gerulata, č.344/0 - 2017

Symbol muzea Antickej Gerulaty
Múzeum mesta Bratislavy je prijímateľom dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva kultúry SR na podporu projektu s názvom „NKP Rímsky kastel Gerulata, č. 344/0. Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie areálu múzea Antická Gerulata. Lokalita 4,“ evidenčné číslo Zmluvy MK-3417/2017/1.1
 

 
 

Výskum sa uskutočnil v areáli múzea Antická Gerulata a je pokračovaním výskumu z roku 2009. Cieľom výskumu v roku 2009 bolo zistenie priebehu predpokladanej hradby rímskeho kastela na jeho severnom fronte ako aj súvisiacich obranných obvodových priekop.  Predpoklad, že murivá rímskej hradby, smerujúce z priestoru lokality 1 na východ, sa budú nachádzať aj na lokalite 4, sa nepotvrdil. Archeologický výskum priniesol úplne nové zistenie: bola odkrytá základová ryha s malým torzom kamennej rímskej fortifikácie, orientovanej kolmo na priebeh hradby, t.j. v smere S - J.

Túto novozistenú skutočnosť sme interpretovali ako pozostatok brány, ktorá sa nachádza približne v strede  severného frontu opevnenia kastela, kde je s veľkou pravdepodobnosťou možné predpokladať vstup do tábora. Tu sa teda pravd. začínal úsek rímskej cesty, spájajúcej Gerulatu s Carnuntom – via Carnuntina.

Výskum v sezóne 2017 doložil intenzívne osídlenie doby rímskej. Našli sme 3 objekty z doby rímskej v tesnej blízkosti vedľa seba, takže ich existencia musela byť rozložená do obdobia 4 storočí, kedy tábor existoval. V objektovej skladbe pribudol ďalší múr, resp. základová ryha, objekt 4. Základová ryha je zahĺbená do pôvodného pôdneho horizontu, ktorý sa v tejto polohe nachádza v hĺ 198 cm, pričom piesčité podložie je v hĺbke 256 cm. Tieto údaje sú dôležité pre výskum pred stavbou novej budovy múzea Antická Gerulata.

Takisto treba vyzdvihnúť a zdôrazniť rôznorodý a bohatý materiál, získaný výskumom, medzi nimi 5 mincí z 3. storočia. Práve 3. storočie je známe hiátom v rade mincí, získaných výskumami Gerulaty. Táto medzera sa postupne zapĺňa aj nálezmi  mincí z blízkej polohy NKP Dom s hypocaustom.


NKP Rímsky kastel Gerulata: Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry.


Východný profil, obrysy objektov

Východný profil, obrysy objektov


 
Kontakt: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 18.1.2019 / 18.1.2019
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa