Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2018 > Rímsky kastel Gerulata, č.344/0 - 2018

 

Rímsky kastel Gerulata, č.344/0 - 2018

Symbol muzea Antickej Gerulaty
V roku 2018 bola MMB poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR na podporu realizácie projektu „Rímsky kastel Gerulata, č. 344/0. Archeologický výskum v rámci rekonštrukcie areálu múzea Antická Gerulata. Lokalita 4.“
 

 
 

Preskúmaných bolo 10 objektov, medzi ktorými sme definovali 4 novoveké objekty. Neskoro stredoveký objekt je zásobnicová jama vajcovitého či hruškovitého tvaru. Objekt 4 sú prepálené vrstvy s časťou kostry väčšieho zvieraťa, pravd. koňa, na ktorom bol navŕšený kamenný zával . Objekty 4, 5/2009, 7, 8, 9, 12S sú z doby rímskej. Objekt 5/2009 je múr v smere SZ – JV, kolmý na obvodové obranné múry kastela severnej línie a ktorý považujeme za múr brány. Objekt 12S je múr z polohy Bergl, očíslovaný Ladislavom Snopkom, ktorý je obvodovým múrom 2. alebo 3. stavebnej etapy kastela Gerulata.

V sezóne 2018 máme nezvyčajne bohatý materiál v podobe rímskej strešnej krytiny s kolkami, kartušami, prstovaním, odtlačkom obuvi a zvieraťa (kopýtko?). Z výskumu pochádzajú 2 mince, zatiaľ bez bližšieho určenia, 2 bronzové gombíky, železné nože, fragment žarnova, fragment oltára, fragmenty skla, novovekého i rímskeho. Pomerne nepočetná je skupina terry sigillaty, pričom črep 7, 8 sú z jednej nádoby z dielne Westerndorf, majster Comitialis/Cobnertus III z obdobia Severovcov. Keramiku doby rímskej reprezentuje široký repertoár typov tehlovej i sivej keramiky.

Východný profil skúmanej sondy


Východný profil skúmanej sondyVyberanie kostry


Vyberanie kostry - Mgr. Ľudovít Mathédesz


 
Kontakt: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 18.1.2019 / 18.1.2019
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty > Projekty 2018
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa