Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2017 > Úložný systém do depozitára textilu – II. etapa

 

Úložný systém do depozitára textilu – II. etapa

Úložný systém do depozitára textilu – II. etapa
Dobudovanie depozitára textilu MMB
Múzeum mesta Bratislavy v rokoch 2017 – 2018 dobudovalo svoj depozitár textilu. Projekt pod názvom Úložný systém do depozitára textilu – II. etapa bolo možné realizovať iba vďaka poskytnutiu finančných prostriedkov z rozpočtu Fondu na podporu umenia, ktorý bol hlavným partnerom projektu.
 

 
 

Podarilo sa tak skompletizovať depozitárny úložný systém, ktorého prvá časť bola do depozitára obstaraná v rokoch 2015 – 2016 a následne využitá na uloženie časti textilných zbierok múzea. Jestvujúci mobiliár bol vďaka nenávratnej dotácii z Fondu na podporu umenia doplnený o zásuvkové zostavy určené na uloženie zbierkových predmetov zhotovených z textilu – prioritne zástav, práporov a vlajok. Svoje miesto trvalého uloženia však v depozitári našli aj maľby na textile a drobný profánny textil – vreckovky, uteráky a utierky, šatky, početná kolekcia stúh a kokárd, z menšej miery i drobné odevné súčasti.

 

Depozitárny mobiliár bol navrhnutý tak, aby spĺňal prísne kritériá kladené na ochranu a odborné uloženie zbierkového fondu – úložné systému sú zhotovené z povrchovo upraveného kovu – inertného materiálu, ktorý do svojho okolia nevylučuje žiadne škodlivé chemické látky, ktoré by mohli textil, ako citlivý materiál zväčša biologickej povahy, znehodnotiť, spustiť proces degradácie, prípadne i nenávratne poškodiť.

 

Veľkou výhodou nových úložných segmentov je, že časť z nich obsahuje veľké zásuvky, do ktorých je možné uložiť veľkorozmerné textilné predmety (napr. zástavy a vlajky) , ktoré je potrebné – vzhľadom na ich citlivosť – uchovávať v roztiahnutej polohe a výlučne jednotlivo. Na tento účel boli vyrobené zásuvkové skrine s plytkými zásuvkami.

 

Vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo zabezpečiť úložný priestor pre všetky textilné predmety, ktoré múzeum spravuje. Boli tak vytvorené predpoklady na trvalé odborné uloženie špecifického segmentu zbierkového fondu múzea a jeho následné zachovanie pre budúce generácie.

 

 

Úložný systém do depozitára textilu – II. etapaÚložný systém do depozitára textilu – II. etapaÚložný systém do depozitára textilu – II. etapaÚložný systém do depozitára textilu – II. etapa
 
Kontakt: PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 26.9.2018 / 26.9.2018
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty > Projekty 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa