Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Múzeum zbraní - Michalská veža

Symbol Múzeum zbraní
Múzeum je venované histórii opevnenia mesta, vystavené sú chladné zbrane, vojenská i turnajová výzbroj. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.

Michalská 22, tel.:+421 254 433 044
 

Odkazy


 
 

Múzeum zbraní - Michalská veža
Otvorené: denne okrem pondelka

utorok - piatok 10:00 h – 17:00 h

sobota – nedeľa 11:00 h - 18:00 h

Vstupné:

plné vstupné: 4,30 €   
zľavnené vstupné (deti, študenti, dôchodcovia):  2,50 €       

rodinné vstupné (2 dospelí a deti do veku 14 r.) :  8,60 €  

školské skupiny (najmenej 10 osôb v skupine): 1,30 € na osobu 

ZĽAVY: 

Bratislava City Card 50 % z plného vstupného: 2,15  

Bratislavská mestská karta 20 % z plného vstupného: 3,44  

Bratislavská mestská karta 20 % zo zľavneného vstupného: 2  

Vstupenka platí aj pre Múzeum farmácie - lekáreň  U červeného raka       


Múzeum zbraní - Michalská veža

História opevnenia mesta: S výstavbou mestských hradieb sa začalo v 13. storočí,  koncom 14. storočia už malo mesto opevnenie s tromi bránami:.Michalskú, Laurinskú a Vydrickú. V 15. storočí otvorili Rybársku bránu. Pred hradbami mesta vznikali postupne predmestia, ktoré v prvej polovici 15. storočia nariadil cisár Žigmund v dôsledku husitského nebezpečia opevniť systémom vysokých násypov a valov. Vonkajšiu líniu mestského opevnenia prerušovali Kozia brána, brána na Suchom Mýte, Schöndorfská, Špitálska a Dunajská brána.

V polovici 16. storočia následkom tureckého nebezpečenstva začalo sa s opravou  opevnenia, na ktorej spolupracovali aj talianski fortifikační stavitelia. Projekty na úpravu hradieb vznikli aj po roku 1660. Vypracoval ich cisársky inžinier J. Priami v podobe hviezdicového obranného systému, no po porážke Turkov a po protestoch mešťanov proti ich realizácii sa sčasti uskutočnili len na hrade. Posledné úpravy sa vykonali v roku 1670.

Podľa projektu F. A. Hillebrandta  sa v rokoch 1775 – 1778 uskutočnila asanácia mestského opevnenia – vnútorné hradby sa búrali, priekopy zasypali a vnútorné mesto sa zjednotilo s predmestiami. Začiatkom 19. storočia  zbúrali i vonkajšie opevnenie a na miestach  hradieb vznikali postupne nájomné domy.

Z celého hradobného systému sa zachovala len časť múrov a bášt od dómu sv. Martina po celej dĺžke Židovskej ulice a úsek okolo Michalskej brány po Prašnú baštu. Po asanácii bývalého židovského geta na Židovskej ulici  sa odkryli hradobné múry, vodná priekopa a zvyšky bášt, na múroch vidieť trojuholníkové strieľne a pôvodné cimburie. Sčasti sa zachovali i dve ďalšie bašty - Prašnú prestavali na obytný dom  (Zámočnícka ul. 11),  zvyšky Obuvníckej bašty začlenili do domu na Hviezdoslavovom námestí č. 11.

Najzachovalejšia je časť okolo Michalskej brány s najvýznamnejšou pamiatkou stredovekého opevnenia - Michalskou vežou. Meno dostala podľa kostola, ktorý stál na predmestí neďaleko brány. Pôvodne hranolovú vežu zo 14. storočia zvýšili v rokoch 1511 – 1517 osemuholníkovou nadstavbou.

Pri barokovej úprave roku 1758 veža dostala súčasnú podobu, na jej hrot umiestnili medenú sochu archanjela Michala s drakom od P. Ellera. Na mieste gotického reťazového mostu postavili barokový so sochami svätcov, obranný múr s parkanom od Michalskej brány po Prašnú baštu včlenili do domových blokov Zámočníckej ulice.


 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 29.6.2006 / 2.3.2015
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Múzeá
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa