Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Literárny fond

Portrét Hany Gregorovej, Ivan Žabota, olej na plátne, začiatok 20. rokov 20. storočia
Dokumentuje literárne tradície Bratislavy, predovšetkým po roku 1918. Fond uchováva knihy vydané v Bratislave alebo od autorov, ktorí tu žili a tvorili, literárne časopisy vychádzajúce v Bratislave, fotografie spisovateľov a literárneho diania v meste. Fond dopĺňajú drobné tlače, letáčiky a programy kultúrnych podujatí a rukopisy a korešpondencia kultúrnych dejateľov.
 

 
 
Múzeum Janka Jesenského, salón  Základom literárnej zbierky je osobný fond spisovateľa Janka Jesenského, získaný prevodom zo Slovenského národného múzea v roku 1958. Tvorí ho knižnica, rukopisná pozostalosť, korešpondencia a osobné predmety.

Samostatný literárny fond sa začal tvoriť na začiatku 60. rokov 20. storočia po získaní osobného fondu Jozefa Gregora-Tajovského a Hany Gregorovej. Tvorí ho časť bytového zariadenia a osobné predmety spisovateľov.

Veľkú skupinu zbierkových predmetov tvoria osobné fondy slovenských spisovateľov – Štefana Králika, Jána Poničana, Emila Boleslava Lukáča, Ladislava Novomeského, Valentína Beniaka, Andreja Kostolného, Jána Hrušovského a Ľuda Zúbka.

K ďalším osobnostiam, ktorých osobné fondy sú uložené v Literárnom fonde MMB, patria hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella, herec Andrej Bagar a libretista Jarko Ellen-Kaiser. K zaujímavým exponátom patria exlibrisy a bibliofílie Karola Izakoviča-Podolinského a fotografie Ireny Blühovej.


 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.6.2006 / 30.6.2006
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zbierky MMB
 

Skryť vyhľadávací formulár «


 

Vyberáme:


Informácie v päte

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa