Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Literárny fond

Portrét Hany Gregorovej, Ivan Žabota, olej na plátne, začiatok 20. rokov 20. storočia
Dokumentuje literárne tradície Bratislavy, predovšetkým po roku 1918. Vznikať začal systematicky na začiatku 60. rokov 20. storočia po získaní predmetov, viažucich sa k osobám Jozefa Gregora-Tajovského a Hany Gregorovej.
 

 
 

Fond uchováva knihy vydané v Bratislave alebo napísané autormi, ktorí v meste žili a tvorili, ďalej  časopisy vychádzajúce v Bratislave, fotografie spisovateľov a literárneho diania v meste. Fond dopĺňajú drobné tlače, letáčiky a programy kultúrnych podujatí a rukopisy a korešpondencia kultúrnych dejateľov, vrátane pamiatok viažucich sa k ich životom alebo literárnej tvorbe.  

Významné sú súbory písomností, fotografií a iných predmetov, ktoré sa viažu k významných slovenským spisovateľom – Štefanovi Králikovi, Jánovi Poničanovi, Emilovi Boleslavovi Lukáčovi, Ladislavovi Novomeskému, Valentínovi Beniakovi, Andrejovi Kostolnému, Jánovi Hrušovskému a Ľudovi Zúbkovi. K ďalším osobnostiam, ktorých osobné fondy sú uložené v Literárnom fonde, patria hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella, herec Andrej Bagar a libretista Jarko Elen. K zaujímavým exponátom patria exlibrisy a bibliofílie Karola Izakoviča-Podolinského či fotografie Ireny Blühovej.

 
Kontakt: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.6.2006 / 20.2.2017
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zbierky MMB
 

Skryť vyhľadávací formulár «


 

Vyberáme:


Informácie v päte

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa