Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Prehľad zložiek dokumentov

 • Prenajímanie priestorov
 • Základné informácie o MMB
 • zakladne logoinfo office
  Návštevné poriadky tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy

 • Výstavy
  Výstavné priestory v Starej radnici vchod z nádvoria.
  Vstupenky si zakúpte prosím v pokladni Múzea dejín mesta v Starej radnici
  Otvorené:
  utorok - piatok 10:00 - 17:00
  sobota - nedeľa 11:00 - 18:00

  Múzeum mesta Bratislavy realizuje krátkodobé vlastné výstavy a výstavy v spolupráci s inými inštitúciami.
  Tri priestory s celkovou plochou cca 250 m2 sú vybavené osvetlením spĺňajúcim európske normy ako aj výstavnými prvkami a závesným systémom.
  Výstavné priestory nie sú integrovanou súčasťou expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici. Bezbariérový vstup priamo z nádvoria Starej radnice umožňuje jednoduchší prístup k prehliadke samostatných krátkodobých výstav.
  Vstupenky:
  Vstupenka na prehliadku krátkodobej výstavy je v ponuke v pokladni Múzea dejín mesta v Starej radnici.
  Vstupenka zakúpená do expozície Múzea dejín mesta v Starej radnici platí automaticky aj pre návštevu krátkodobých výstav.
 • Múzeá
  Múzeum mesta Bratislavy má 11 tematických múzeí prevažne v historickom jadre mesta. Výnimkou sú hrad Devín a Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.
  Prvé tematicky inštalované expozície múzea vznikli v 20. až 30. rokoch 20. storočia v priestoroch Starej radnice, v Apponyiho paláci a rodnom dome J.N.Hummela.
  Rozširovanie ďalších expozícií múzea sa udialov 60. a 70. rokoch 20. storočia. V tomto období vznikla väčšina doteraz fungujúcich múzeí.
  Na začiatku 21. storočia vzniklo Múzeum Arthura Fleischmanna. V rámci celkovej obnovy Apponyiho paláca v rokoch 2005 - 2007 bolo otvorené popri znovu inštalovanému Múzeu vinohradníctva aj Múzeum historických interiérov.
  V roku 2011 sa sprístupnila po celkovej obnove Stará radnica kde má sídlo expozícia Múzea dejín mesta.
 • Zbierky MMB
 • Knižnica múzea
  Odborná knižnica vznikla vzápätí po založení múzea v rokou 1868. V súčasnosti disponuje s 22 406 knižnými titulmi. Dôležitú súčasť fondu (približne 21 000 zväzkov) tvorí muzeologická a múzejná literatúra a knihy vzťahujúce sa k dejinám mesta Bratislavy, tzv. Posoniensia, pochádzajúce z dielní bratislavských kníhtlačiarov a vydavateľov.
  Knižnica slúži interným pracovníkom múzea a zároveň poskytuje prezenčné služby pre verejnosť.
 • Programy
 • Programy pre školy
  • Vzdelávacie programy v stálej ponuke
   Vzdelávacie programy sa v Múzeu mesta Bratislavy pripravujú od roku 1999. Obsahovo sú zamerané na vzdelávacie programy k stálej expozícii, k príležitostným výstavám a k interaktívnym detským ateliérom.
   Múzeum pripravuje tiež zábavné príležitostné programy a programy k vernisážam výstav.
  • Vzdelávacie programy k výstavám
   Vzdelávacie programy organizované pre školy a záujmové skupiny realizované v doprovode pedagóga.
   Vzdelávacie programy k výstavám sú realizované na základe ponuky niektorých aktuálnych výstav.
   Môžete tiež navštíviť všetky programy v stálej ponuke v Gerulate v Rusovciach, v Apponyiho paláci na Radničnej 1, v Michalskej veži, Michalská 22 a v Starej radnici na Primaciálnom námestí.

   Pravidlá návštevy ostávajú v platnosti. Pedagóg zodpovedá za správanie detí a mládeže v skupine.

   Maximálny počet: 30 osôb, minimálny počet: 10 osôb
   Vstupné: 1,30 €,- Sk na osobu, pedagogický dozor zdarma
   Vstupné je možné uhradiť aj prostredníctvom Kultúrneho poukazu platného pre daný kalendárny rok.

   Prihlasovanie: Justína Striešová, Beáta Husová
   Tel.: +421 2 591 008 27 (17)
   husova@bratislava.sk; striesova@bratislava.sk
 • symbol Detského ateliéru Múzeum má budúcnosťDetský ateliér MMB
  Všetko o múzeu sa dozvie každý, kto vstúpi do Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť. Deťmi sú všetci, ktorí sa nezabudli hrať, teda aj rodičia. A kto na vás čaká? Milá mačka Malvína, naši noví kamaráti. Tento rok sa budete milí mladí kamaráti pravidelne stretávať s vynikajúcim historikom, spisovateľom a výborným rozprávačom Dr. Pavlom Dvořákom. Naďalej sa na vás tešia aj kamarátky Beáta Husová a Miška Syrová. Zoznámite sa s množstvom odborných pracovníkov múzea a ich prácou. Uvidíte zbierkové predmety, ktoré len tak nemôžu úplne zblízka vidieť náhodní návštevníci múzea. A hlavne budete celý rok maľovať dejiny Bratislavy tak, ako si ich predstavuje vy. No a možno sa stanete aj spoluautormi pripravovanej knihy Maľované dejiny Bratislavy / Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka. No neoplatí sa prísť? Srdečne Vás za všetkých pozýva vaša Beáta Husová. A ozaj kliknite si na novú malú knihu - programovú ponuku na rok 2014. Čauky - mňauky...

 • Logá a symboly múzea
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov
 

Kontext

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa