Múzeum mesta Bratislavy - príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavywww.bratislava.sk

Orientačná ponuka


Múzeum mesta Bratislavy


Vyhľadávanie

?
 
 
 

Múzeá

Múzeum mesta Bratislavy má 11 tematických múzeí prevažne v historickom jadre mesta. Výnimkou sú hrad Devín a Múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.
Prvé tematicky inštalované expozície múzea vznikli v 20. až 30. rokoch 20. storočia v priestoroch Starej radnice, v Apponyiho paláci a rodnom dome J.N.Hummela.
Rozširovanie ďalších expozícií múzea sa udialov 60. a 70. rokoch 20. storočia. V tomto období vznikla väčšina doteraz fungujúcich múzeí.
Na začiatku 21. storočia vzniklo Múzeum Arthura Fleischmanna. V rámci celkovej obnovy Apponyiho paláca v rokoch 2005 - 2007 bolo otvorené popri znovu inštalovanému Múzeu vinohradníctva aj Múzeum historických interiérov.
V roku 2011 sa sprístupnila po celkovej obnove Stará radnica kde má sídlo expozícia Múzea dejín mesta.

 
 
 • symbol Múzea dejín mesta v Starej radniciMúzeum dejín mesta - Stará radnica (2.7.2011)
  Múzeum dejín mesta je opäť otvorené. Nachádza sa v komplexe budov Starej radnice. Kladie dôraz na prezentáciu dejín obyvateľov Bratislavy na pozadí historických udalostí.
  Autorka scenára: Mgr. Marta Janovíčková a kolektív.

  Primaciálne nám. 3
  +421 2 591 008 47

 • Symbol Múzeum farmácieMúzeum vinohradníctva - Apponyiho palác (15.4.2008)
  Múzeum vinohradníctva sa nachádza na prízemí a v suteréne Apponyiho paláca. Disponuje bezbariérovým prístupom do jednotlivých miestností expozície. V ponuke pre návštevníka je pripravený systém - audio guide.
  Autorka scenára expozície: Mgr. Soňa Štangová, PhDr. Regína Vidová

  Apponyiho palác, Radničná 1
  +421 2 591 008 56

 • symbol Múzeum historických interiérovMúzeum historických interiérov - Apponyiho palác (15.4.2008)
  Múzeum historických interiérov sa nachádza na prvom a druhom poschodí Apponyiho paláca. Disponuje bezbariérovým prístupom do jednotlivých miestností expozície. V ponuke pre návštevníka je pripravený systém - audio guide.
  Atorka scenára expozície: Mgr. Marta Janovíčková
  Odborná spolupráca: PhDr. Štefan Holčík

  Apponyiho palác, Radničná 1
  +421 2 591 008 56

 • Symbol Múzeum zbraníMúzeum zbraní - Michalská veža (29.6.2006)
  Múzeum oboznamuje návštevníkov s históriou opevnenia mesta, vystavené sú tu rôzne druhy chladných zbraní, vojenská i turnajová výzbroj a samostatná časť je venovaná vývinu strelných zbraní. Dokumentuje i remeslá slúžiace potrebám obrany mesta a približuje históriu bratislavských lejárov a puškárov. Z najvyššieho poschodia je vchod na ochodzu veže, odkiaľ je výhľad na historickú časť Bratislavy a jej okolie.

  Michalská 22
  tel.:+421-2-5443 30 44

 • Symbol Múzeum farmácieMúzeum farmácie - lekáreň U červeného raka (16.2.2007)
  Lekáreň U červeného raka
  Michalská ulica 26
  tel: +421-2- 541 31 214

 • Symbol Múzeum J. N. HummelaMúzeum Johana Nepomuka Hummela (29.6.2006)
  Rodný dom, Klobučnícka 2
  tel: +421-2- 544 33 888

 • Symbol Múzeum A. FleischmannaMúzeum Arthura Fleischmanna (13.1.2012)
  Múzeum prezentuje život a dielo bratislavského rodáka sochára Arthura Fleischmanna (1896-1990), ktorého profesionálna kariéra sa rozvíjala v šiestich krajinách štyroch kontinentov. Stála expozícia predstavuje kolekciu zachovaných keramických diel z autorovho raného tvorivého obdobia (30. roky), ako aj výber sochárskych prác, ktoré vznikli po roku 1938.

 • Symbol Múzeum hodínMúzeum hodín – dom U dobrého pastiera (29.6.2006)
  Rokokový dom U dobrého pastiera, patrí k niekoľkým pôvodným zachovaným stavbám starého bratislavského podhradia . Postavili ho v rokoch 1760 – 1765. Spodná časť bola určená pre obchodno-remeselnú činnosť , horné podlažia na bývanie. Na fasáde domu sa zachovalo jedno iluzívne okno, plastika Dobrého pastiera v nike pod baldachýnom nie je pôvodná. Dom patrí k drobným skvostom stredoeurópskej meštianskej architektúry.

  Židovská 3
  tel.:+421-2-5441 19 40

 • Symbol Janko JesenskýMúzeum Janka Jesenského (29.6.2006)
  Múzeum sa nachádza v byte významného slovenského básnika a prozaika Janka Jesenského.V rámci autentického obytného priestoru – pracovňa, hala, salón sú tu prezentované doklady o diele a živote významného spisovateľa. Po renovácii v roku 1967 v pôvodnej spálni jeho manželky Anny rodenej Bottovej bola zriadená expozícia viažuca sa k dielu a životu spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského a jeho manželky Hany Gregorovej.
  Somolického 2
  Návštevy treba prihlásiť na tel. č.: 02-591 008 27 (12)

 • Symbol Hrad DevínHrad Devín - Národná kultúrna pamiatka (26.6.2014)
  Miesto na sútoku riek Dunaja a Moravy bolo osídlené od praveku. Po Keltoch od 1. – 4. storočia sa stal Devín súčasťou hraničného obranného systému Limes romanus. V 9. storočí je toto miesto spojené s menom kniežaťa Rastislava, ktorý tu nechal vybudovať mohutnú veľkomoravskú pevnosť.

  Muránska ulica 10
  tel.: +421-2-657 30 1 05
  e-mail: devin@centrum.sk

 • Symbol Antická Gerulata RusovceAntická Gerulata Rusovce (29.6.2006)
  V areáli múzea sa nachádzajú základy stavieb z 2. až 4. storočia. Je to miesto, kde stál rímsky vojenský tábor Gerulata. Vo výstavnej sieni sú umiestnené nálezy z archeologických výskumov. Autorka scenára expozície: PhDr. Jaroslava Schmidtová

  Gerulatská 7; Rusovce
  Tel.: +421 2 628 59 332
  SchmidtovaJ@bratislava.sk
  j_schmidtova@hotmail.com

  MHD: Most SNP, č. 91; 191

 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Múzeá

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Kontakt

Múzeum mesta Bratislavy
Radničná ul. č. 1
81518 Bratislava
Telefón: +421 259 100 812; +421 259 100 811
E-mail: mmba@bratislava.sk
Ďalšie informácie

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky", takže vidíte túto stránku bez grafických prvkov a pokročilého formátovania. Pokiaľ Váš prehliadač podporuje CSS2, môžete sa prepnúť do grafického zobrazenia.


 
Prihlásiť sa

webmaster: Beáta Husová, redakčný systém: vismo