Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Projekty > Projekty 2017 > Vo víre dejín - nová unikátna publikácia MMB

 

Vo víre dejín - nová unikátna publikácia MMB

zakladne logo
Múzeum mesta Bratislavy vydalo a slávnostne uviedlo do života novú významnú publikáciu Vo víre dejín. Dňa 30. 6. 2018 na galavečere v Primaciálnom paláci Peter Hyross riaditeľ Múzea mesta Bratislavy, Marta Janovíčková zástupkyňa riaditeľa a zostavovateľ publikácie Daniel Hupko jej otvorili pomyslene symbolickým kľúčom od mestských brán (zbierkový predmet) cestu k čitateľom.
 

 
 
Slávnostne prvý výtlačok publikácie z rúk riaditeľa prevzala knihovníčka Monika Šurdová, čím kniha vošla do života a bola odovzdaná do knižnice Múzea mesta Bratislavy. Hlavným partnerom projektu – monografie „Vo víre dejín“ – je Fond na podporu umenia.
Vďaka uvedeným verejným zdrojom sa podarilo vydať hodnotnú a obsažnú publikáciu.  Múzeum mesta Bratislavy vydaním knihy splnilo ako pamäťová inštitúcia svoje poslanie – je miestom pamäti: svojím zbierkovým fondom muzealizuje premeny života Bratislavy: jej spoločenský, politický a hospodársky vývoj. Deje sa tak už jeden a pol storočia. Teraz svoju pozornosť múzeum zameralo na seba samé – za cieľ si vytýčilo vedecky spracovať svoje dejiny. Po jubilejných publikáciách, ktoré múzeum vydalo k 100., 120. a 140. výročiu svojho vzniku a z ktorých každá mala iný charakter, pribudla vedecká recenzovaná monografia, ktorá na základe štúdia historických prameňov spracúva dejiny najstaršieho nepretržite fungujúceho múzea na Slovensku – Múzea mesta Bratislavy.  
Na 334 stranách sa odvíja príbeh múzea od jeho založenia v roku 1868 až do roku 2018: múzeum „prežilo“ – s menšou či väčšou ujmou všetky režimy a zostalo stabilnou súčasťou kultúrneho koloritu Bratislavy, dnes už hlavného mesta samostatného štátu. Kniha hovorí nielen o múzeu, ale jeho dejiny uvádza do historicko-spoločenského kontextu, publikácia je preto zároveň aj obrazom kultúrnych a sociálnych dejín mesta: dejiny múzea sú uvádzané v širších historických súvislostiach, s dôrazom na lokálny vývoj Bratislavy a jej okolia v rôznych časových obdobiach.  
Vedecký text, ktorí posúdili renomovaní odborníci – Dr. Elena Mannová z Historického ústavu SAV v Bratislave, Dr. Peter Buday z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Dr. Miroslav Palárik z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a prof. Klára Kuzmová z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, je dielom autorského kolektívu, ktorý viedol Dr. Daniel Hupko, kurátor Múzea mesta Bratislavy. Jednotlivé kapitoly monografie napísali – okrem Dr. Štefana Gaučíka, ktorý je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV a v nedávnej minulosti pôsobil ako kurátor múzea – výlučne odborní pracovníci Múzea mesta Bratislavy: Mgr. Zuzana Francová, PhDr. Elena Kurincová, Mgr. Marta Janovíčková, Dr. Daniel Hupko, PhDr. Jaroslava Schmidtová, PhDr. Beáta Husová a PhDr. Peter Hyross.  
Predložená publikácia disponuje kompletnými vedeckými atribútmi – poznámkovým aparátom, trojjazyčným resumé (anglické, nemecké a maďarské), zoznamami použitých archívnych fondov a literatúry, registrami uľahčujúcimi vyhľadávanie v knihe (menný, miestny a predmetový) a zoznamom použitých skratiek.   Za kvalitným obsahom publikácie nezaostáva ani jej hmotná stránka – veľkoryso dimenzovaný formát, kvalitná šitá väzba, starostlivý výber papiera, a netuctovo pôsobiaca plátenná obálka s reliéfnou razbou v červeno-bielej farebnosti sú zábezpekou, že knihu nemožno prehliadnuť. Autorom grafického spracovania publikácie je renomovaný grafický dizajnér Mgr. art. Peter Nosáľ pôsobiaci na Vysokej škole výtvarných umení, tlač zrealizovala devínska spoločnosť DEVIN printing house.  
Vzhľadom na to, že vydanie monografie bolo podporené z verejných zdrojov, prijateľná je i cena knihy (12,50 € s DPH), ktorú si možno objednať na adrese Múzea mesta Bratislavy.    
 
Kontakt: PhDr. Daniel vvvvv Hupko, PhD.
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 17.7.2018 / 17.7.2018
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Projekty > Projekty 2017
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa