Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Výberové konanie na pozíciu marketingový a komunikačný manažér/ka

marketing
Na oddelenie marketingu a PR Múzea mesta Bratislavy (MMB) hľadáme marketingového/u a komunikačného/u manažéra/ku, ktorí sa budú podieľať na rozvoji značky a budovaní vzťahu verejnosti k MMB a zvyšovaniu povedomia o ňom.
 

 
 
Budujeme marketingový tím Múzea mesta Bratislavy

Na oddelenie marketingu a PR Múzea mesta Bratislavy (MMB) hľadáme marketingového/u a komunikačného/u manažéra/ku, ktorí sa budú podieľať na rozvoji značky a budovaní vzťahu verejnosti k MMB a zvyšovaniu povedomia o ňom.

Múzeum mesta Bratislavy je najstaršie múzeum na Slovensku a jeho súčasťou sú také významné historické objekty mesta ale aj Slovenska ako Stará radnica, Michalská veža alebo NKP hrad Devín a ďalšie.


Hľadáme členov tímu, ktorí sa budú venovať: 

 • Spolupráci na tvorbe vízie rozvoja Múzea mesta Bratislavy ako modernej a odbornej mestskej inštitúcii;
 • Návrhu, implementácii a realizácii marketingovej a komunikačnej stratégie MMB;
 • Komunikácii a budovaniu vzťahov s médiami, odbornými a mienkotvornými aktérmi v oblasti pôsobenia MMB, kultúry a spoločnosti;
 • Tvorbe a realizácii online a offline kampaní na podporu celého spektra činností, aktivít a služieb; 
 • Nastaveniu štandardov a realizácia efektívnej a súčasnej komunikácie a prezentácie v online priestore – sociálne siete (Facebook, Instagram, YouTube), newsletter, rozbeh a správa novej webovej stránky MMB, Google Analytics, atď.;
 • Tvorbe obsahov pre jednotlivé komunikačné kanály MMB – samostatne, aj v spolupráci s ďalšími oddeleniami MMB;
 • Rozvoju vizuálnej prezentácie a komunikácie MMB;
 • Tvorbe a realizácii nových foriem a produktov marketingu, komunikácie a práce s verejnosťou, vrátane tvorby a organizácie podujatí;
 • Monitoringu a vyhodnocovaniu marketingových a komunikačných aktivít;
 • Na pozícii budete spolupracovať s odbornými pracovníkmi MMB, s oddelením tvorby programov a vedením múzea, aj s externými spolupracovníkmi.

Od uchádzača/uchádzačky očakávame:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti: marketingová komunikácia, marketingový manažment a príbuzné odbory;
 • Prax aspoň 3 roky, skúsenosti so správou sociálnych sietí, online marketingu, PR, realizáciou kampaní a pod.;
 • Skúsenosti z pôsobenia v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, kultúrnych inštitúcií a projektov sú výhodou;
 • Skúsenosť s tvorbou videí a jednoduchej grafiky výhodou;
 • Dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií;
 • Prehľad v aktuálnych marketingových trendoch; 
 • Všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad;
 • Komunikačné a prezentačné zručnosti;
 • Analytické myslenie, kreativita;
 • Schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, organizovanosť a dôslednosť;
 • Otvorenosť, zvedavosť a ochota učiť sa nové veci;
 • Flexibilita a kooperatívnosť;
 • Aktívna znalosť anglického jazyka podmienkou.

marketing

Obsadzujeme dve pozície, ktoré sa budú navzájom dopĺňať, jednu s fokusom na marketingovo – komunikačné aktivity (pozícia je obsadzovaná ako zastupovanie na materskej dovolenke) a druhú s fokusom na sociálne siete a online marketing. 

Hľadáme rôznorodú kombináciu skúsenosti, preto nie je nutné spĺňať všetky podmienky. Vašu pozíciu sa pokúsime spoločne vhodne nastaviť a zladiť s potrebami a prioritami múzea. Marketingový tím múzea budujeme, preto sa treba pripraviť aj na počiatočnú multifunkčnosť.


Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat: 1000 - 1200 €

Benefity:

 1. Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %.
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
 3. Ďalšie benefity: 
 • pružný pracovný čas;
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
 • na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného plat
 • možnosť práce z domu;
 • sociálna politika – príspevok na stravovanie;
 • práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta
 • voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave
 • možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania/motivačný list;
 2. Životopis;
 3. Zoznam a krátky popis 3 marketingových/komunikačných projektov/kampaní;
 4. Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Termín nástupu:

Dohodou

Miesto výkonu práce:

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na

e-mail: natalia.bodova@bratislava.sk najneskôr do 11.04.2021.

 

 

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 15.3.2021 / 15.3.2021
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa