Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Programy > Prednášky; lektorované prehliadky > Archív prednášok 2020

 

Zrušené! Čo vám nepovie pán Google / Bonus k vstupenke

zakladne logo
Chystáte sa v najbližších týždňoch, či mesiacoch navštíviť niektoré z tematických múzeí Múzea mesta Bratislavy? Budete milo prekvapení. K vstupenke dostanete bonus komentovanej prehliadky s kurátorom. Získate nové poznatky, ktoré nenájdete na paneloch a neprezradí vám ich ani pán Google.
Vybraté múzea v určených dátumoch, raz do mesiaca, soboty o 14.30 viď nižšie.
Komentované prehliadky v múzeách MMB / Bonus k vstupenke, max 30 návštevníkov
 

 
 

Čo vám nepovie pán Google / Kurátorské výklady / Bonus k vstupenke


Kurátorské výklady

22. 8. 2020, 14.30, Múzeum Antická Gerulata Rusovce

JAROSLAVA SCHMIDTOVÁ

ANTICKÁ GERULATA RUSOVCE A JEJ TAJOMSTVÁ

Vo svetle nálezov archeologických výskumov Gerulata odhalila každodenný život vo vojenskom tábore, v civilnej osade a posmrtné predstavy jej obyvateľov.

Úplný obraz o lokalite rozšíri krátky film o hraniciach Rímskej ríše, komentovaná prehliadka stálej expozície a areálu, kurátorský výklad k výstave Doklady vojenstva v Gerulate.

 

Kurátorské výklady

5. 9. 2020, 14.30, Múzeum zbraní – Michalská veža

ADAM RADA

BRATISLAVA V OBDOBÍ PROTITURECKÝCH BOJOV

Michalská veža ako súčasť opevnenia mesta Bratislavy prešla v minulosti viacerými prestavbami, ktoré reflektovali jej funkciu v rámci obranného systému, aj v časoch bojov proti Turkom. Svedkom protitureckých bojov sú dnes turecké zbrane. Múzeum mesta Bratislavy vlastní ich pomerne bohatú kolekciu. Nielen o stavebných premenách Michalskej veže, ale aj o orientálnych zbraniach v nej vystavených sa dozviete počas komentovanej prehliadky.

 

Kurátorské výklady

19. 9. 2020, 14.30, Múzeum historických interiérov – Apponyiho palác

MARTA JANOVÍČKOVÁ

BÝVANIE ŠĽACHTY A MEŠŤANOV V APPONYIHO PALÁCI

Múzeum historických interiérov v Apponyiho paláci sa nachádza v pôvodných priestoroch paláca. V rokoch 1765 – 1767 ho postavil gróf Juraj Apponyi. Reprezentuje bývanie šľachty a mešťanov od konca 18. do konca 19. storočia v Prešporku (Bratislave).

 


Kurátorské výklady

3. 10. 2020, 14.30, Múzeum dejín mesta – Stará radnica

ELENA KURINCOVÁ

MESTSKÉ SPOLOČENSTVO A JEHO ORGANIZOVANOSŤ V SPOLKOCH

Spolky mali v Bratislave tradíciu od 16. storočia. Skutočný boom nastal v druhej polovici 19. storočia. Spolky ako dobrovoľné združovania obyvateľov zohrávali významnú úlohu v hospodárskom, kultúrno-spoločenskom a náboženskom živote mesta. V zbierkach múzea sa uchovali  viaceré artefakty, ktoré dokladajú organizáciu spolkového života, variabilitu ich činností a pestrý obradový život.


Kurátorské výklady

17. 10. 2020, 14.30, Výstavná sieň – Stará radnica, kurátorský výklad k výstave

DANIEL HUPKO 

NA OKRAJI ZÁUJMU / Z LITERÁRNYCH ZBIEROK MMB

Výstava je prvým výstavným projektom múzea z oblasti literárnych zbierok od roku 1986. Ide o prierez literárnymi zbierkami MMB v celej ich šírke vrátane pozostalosti spisovateľa Janka Jesenského. Autor výstavy priblíži genézu vzniku zbierok, ich zloženie a štruktúru a poukáže na zaujímavé a cenné exponáty či súbory predmetov prezentované na výstave.

 

Kurátorské výklady

21. 11. 2020, 14.30, Múzeum dejín mesta – Stará radnica

ŠTEFAN HOLČÍK

STAVEBNÝ VÝVOJ STAREJ RADNICE

Stavebný vývoj historického profánneho objektu na území stredovekého mesta od prvej polovice 14. storočia do súčasnosti. Od vzniku súkromného obytného domu a premeny meštianskeho domu na prezentačné účely sa návštevník postupne oboznámi s komplexom budov Starej radnice a prvou zmienkou o veži z roku 1370 (pripomíname si 650 rokov).Kurátorské výklady

5. 12. 2020, 14.30, Študijný depozitár – Apponyiho palác

ZUZANA FRANCOVÁ

PREHLIADKA DEPOZITÁRA KERAMIKY A SKLA

Pohľad do „zákulisia“ múzea umožní vidieť rôznorodé súbory artefaktov (fajansa, hrnčina, kamenina, porcelán a sklo rôznych druhov) od 17. do druhej polovice 20. storočia. Predstaví kolekciu habánskej fajansy zo 17. – 18. storočia a modranskej ľudovej fajansy, figurálne práce Ignáca Bizmayera. Zo súboru skla upozorní na úžitkové a dekoratívne predmety z obdobia 19. storočia.

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 30.7.2020 / 14.8.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa